Fiskja IF

Nyheter/Medlemmar

Årsmöte 2012

Söndag 27 maj kl. 13.00

Medlemsavgiften för 2102

Medlemsavgiften för 2012 är 100kr för vuxna och 25kr för barn under 15 år

Glöm inte att vi även har Bankgiro

Och vi vill verkligen att ni är noga med att ange ert tel. nr. när ni betalar medlemsavg. så att vi lätt ser att ni betalat, för vårt medlemsreg. är basreat på ert tel.nr. samt att vi hädanefter bara får digitala kontoutdrag.

Plusgiro:
---------------
Bankgiro:
599-6178
Copyright © 2007-2015 Fiskja IF e-post: kontakt@fiskjaskolan.se