Fiskja IF

Nyheter/Medlemmar

Årsmöte 2015

Lördag 21 November Kl. 14.00

Vårat Plusgiro har Upphört

Vi har inte längre något Plusgiro nr. utan endast ett nytt Bankgiro nr.

Bankgiro: 599-6178
Copyright © 2007-2015 Fiskja IF e-post: kontakt@fiskjaskolan.se