Skolfoton

På Fiskjaskola


59 Skolelever vid Fiskja skolan Samt hunden Zenta


Bild från skolsal på skolan

Årskurs 3 Fiskja Skola år 1941 ca. Lärare Algot Fällström
Övre raden från vänster: Sven-Erik Tjernström, Bruno Forsman, Per-Erik Hansson, Sten-olov Bergman, Assar Åhlin,
Lorentz Sandlund, Sven Modig, Karl-Anders Östlund, Lennart Berglund, Folke Strinnholm, Reinhold Näsberg,

Nedre raden från vänster: Margit Malmgren, Majlis Viberg, Gun ?, Solveig Molin, Gunvor Dahlberg,
Ingegärd Julander, Barbro Berglund

Årskurs 6 på Fiskja skola lärare Sven-Olov Melin


Skolfröken Elna Nyman gift Vedin med skolklass. År 1935 ca.Årskurs 1&2 Fiskja Skola år 1953 ca. Lärare Elna Wedin
Övre raden från vänster: Gunnar Åkerlund, Bertil Åkerlund,  Anders Eriksson, Klas Wiklander, Kennet Söderström,
Anders Berglund, Lars-Göran Berglund, Åke Johansson, Lasse Sandlund


Mellersta raden från vänster:
Kristina Stattin, Vivi-Anne Hagelstedt, Britt-Mari Ulander, Ingrid Sohlin, Inga-Maj Näsström,
Yvonne Berglund, Carin Sohlin, Karin Söderström. Kerstin Fahlén.


Nedersta raden från vänster:
Hans-Evert Bylund, Ragnar Berglund, Bo Wiklander.

Som kuriosa kan nämnas
(Vilket jag fick höra av Stig Engberg ) att när barnen sprang
ner till matsalen för att äta hade man en liten ramsa som löd.

I Jesu namn till bords vi sprang o Gud välsigne störste pära vi fann!


 


Copyright © 2007-2015 Fiskja IF e-post: kontakt@fiskjaskolan.se